Løsningen består av et fysisk og et digitalt system. Systemene er virtuelt sammenbundet ved at informasjonen i det digitale systemet bygger videre på det fysiske. Det fysiske systemet er likevel strengt analogt. Det bidrar til både holdbarhet og miljøvennlighet. Alle monumentene i det fysiske systemet har en gjenkjennelig og en unik del.

 

Fysisk system bestående av et monument til hvert forbildeprosjekt. Monumentene bygges i et materiale brukt i forbildeprosjektet det representerer. Materialet skal ha vært avgjørende for å gjøre bygget miljøvennlig. Hvert monument har en abstrahert FutureBuilt-logo utført i resirkulert aluminium. Monumentene fungerer som satellitter. De hører hjemme med hvert sitt forbildeprosjekt, men er mobile og kan plasseres sammen som en utstilling. Hvert monument nummereres ut fra hvilket forbildeprosjekt i rekken det representerer. Til sammen utgjør monumentene et gategalleri av materialer som vil brukes i fremtidens bygg.

Monumentet inneholder kortfattet informasjon om prosjektet, om nettverket av forbildeprosjekter og FutureBuilts mål. En digital løsning integrert i de fysiske ønskes ikke ettersom det er både ressurskrevende og medfører risiko for at teknologien som brukes blir utdatert på kort tid. 

 

Digitalt system med interaksjon på publikums egne enheter. Forbindelsen mellom det fysiske og digitale løses med en internettside. En mer avansert og innholdsrik løsning vil være en app med augmented reality (AR). Innholdet i det digitale systemet bygger på gjenbruk, omformulering og ny innpakning av eksisterende materiale. FutureBuilts eksisterende materiell må forenkles og tilpasses målgruppene. Med den digitale plattformen kan det bygges en egen modul tilpasset undervisningsopplegg.

Det er flere styrker ved et digitalt system som ligger på publikums enheter. Det er målbart, kostnadseffektivt, rasjonelt og den beste løsningen for miljøet.