Oslo Cycling er et forsøk på å samle ulike sykkelinitiativer i Oslo på et sted.

For noen år siden deltok vi på idekonkurransen Get a bike. Break free. For oss markerte denne konkurransen et skifte i Oslos utvikling mot en sykkelby. Vi har observert flere glimrende sykkelinitiativer i Oslo de siste årene, og nå begynner vi å se en endring i Oslos sykkelkultur og infrastruktur.

Vi ønsker alt som fremmer sykling velkommen til vår flotte by. Vi tror også at en by med syklister er en levende og moderne by. Med så mye bra som skjer ville vi forsøke å samle noen initiativer på ett sted.

Oslo Cycling er din sykkelguide til Oslo, kurert av FETT OM.

Foto fra Oslo Sykkelkompani