Sykkelprosjektet i Oslo kommune vil gjøre det enklere for byens kunder å nå sine favorittbutikker og -serveringssteder i byen. Dette vil skje gjennom et tett samarbeid med bedriftseiere og vi søker nå interesserte som vil være med på laget.

Et av punktene som ble fremhevet i rapporten Bylivsundersøkelse Oslo Sentrum var at man med sykkel kan komme helt frem til sin destinasjon. Dette er en av sykkelens viktigste fortrinn sammenlignet med andre transportformer, men det forutsetter et godt tilbud av sykkelparkering.

I Oslo er ikke parkeringstilbudet for kunder på sykkel godt nok utbygget. Det vises godt ved at det i flere sentrumsgater er parkerte sykler langs lyktestolper, gjerder og skilt. Dette kan hindre fremkommeligheten for alle og det gir et rotete inntrykk av gaten. Derfor ønsker vi å utvide parkeringstilbudet i enkelte gater ved å erstatte en til to parkeringsplasser for bil med opptil 20 parkeringsplasser for sykkel.

Sykkelprosjektet i Oslo kommune investerer et betydelig beløp for å lage gode sykkelparkeringsplasser som er funksjonelle og estetiske. Vi tror dette er en stor mulighet for din bedrift til å øke kundegrunnlaget og gi en bedre kundeopplevelse.

Prosjektet er et samarbeid mellom FETT OM, Futurebuilt og Sykkelprosjektet i Oslo kommune 

 
 
 

I piloten ønsker vi å involvere bedrifter innenfor ulike bransjer og på ulike steder i byen. Hvis alt går etter planen får vi et stort nettverk av bedrifter som kan løftes opp av den voksende sykkelinteressen i Oslo. 

På sikt kan man se for seg lojalitetsmekanismer og samarbeid mellom deltakerbedriftene, noe som kan bidra til positiv profilering, presseomtale og nye kunder.

Vi tror det er store markedsmessige fordeler ved å være en sykkelvennlig bedrift. Gjennom nettverket kan det bli aktuelt med samarbeid på tvers av bedrifter og kommunikasjonsaktiviteter som vil bidra til å løfte oppmerksomheten om din bedrift.

 

 
 

En parkert bil kan erstattes med opptil ti parkerte sykler. En parkeringsplass for sykler gjør det derfor mulig for flere kunder å parkere rett foran inngangsdøren til bedriftene. Parkerte sykler vil også gjøre butikkvinduet mer synlig for forbipasserende, enn om det var en bil parkert på samme sted. Vi tror derfor at flere sykler til erstatning for én bil vil føre til at bedriften opplever økt omsetning. 

Sykkelparkeringsplasser rett utenfor bedriften vil også være med på å tiltrekke en kjøpesterk kundegruppe. En undersøkelse Spacescape utførte for i Oslo kommune i 2013 viser at syklistene i Oslo tjener mer enn gjennomsnittet. Medianinntekten blant de som sykler ofte eller alltid, er 

40 000 kr i måneden, mens medianinntekten blant potensielle syklister er 35 000 kr og blant de som aldri sykler, 34 000 kr. 

I Gehls Bylivsundersøkelse for Oslo 2014 (som blant annet NHO og OHF står bak) fremheves det at gode forhold for sykkelparkering kan være med på å fremme handelslivet i sentrum. Syklister og bilister står i dag for en like stor andel av forbruket i sentrum, viser undersøkelsen.

Bedrifter som ønsker syklister velkomne gjennom deltakelse i prosjektet vil oppleve mye positiv oppmerksomhet både fra syklister og andre.

 

 

 
 

1. 

Vi signerer en intensjonsavtale for å bekrefte interessen

2. 

Vi jobber med kommunen for å komme frem til en mulig løsning for plassen utenfor din bedrift

3. 

Vi inngår en endelig avtale som beskriver anlegget og de involvertes forpliktelser

4.

I 2015 blir anlegget installert og deres deltagelse i pilotprosjektet er en realitet

 
 

Det viktig at deltakende bedrifter er positive til å dele erfaringer og bidra med nødvendig informasjon slik at pilotprosjektet kan evalueres på en nyttig måte. Dette innebærer for eksempel:

  • Bidra med erfaringer gjennom intervjuer i forkant, underveis, og etter pilotprosjektet.
  • Bidra med tilbakemeldinger fra kunder.
  • Opplyse regnskapstall og dele prognoser for de neste to årene
  • Feie og fjerne søppel ved behov rundt stativene.
 
 

Det er mange brikker som skal falle på plass før pilotprosjektet er en realitet. Vi kan ikke garantere at alle interesserte får ta del i prosjektet, og derfor ønsker vi nå å inngå intensjonsavtaler som kan ligge til grunn for en endelig avtale når alle detaljene er på plass.

Vi vil gjerne høre deres innspill enten dere ønsker å delta eller ikke. Vi tar gjerne imot dine innspill som kan bidra til å gjøre prosjektet best mulig.

Selv har vi mange planer og ideer, og vi er overbevist om at dette blir et spennende og lønnsomt prosjekt for din bedrift.

Kontakt oss på sykkelparkering@fettom.com